Červen 24, 2021

Nejlepší chrámy k návštěvě ve Vietnamu

Chrám literatury Hanoj

Chrám literatury (Vietnamci: V? N Mi? U je chrám Konfucius v Vietnam.

Přestože po celém Vietnamu lze najít několik V? N Mi? U, nejvýznamnější a nejznámější je to, které se nachází ve městě Hanoj, které také fungovalo jako první vietnamská univerzita. Je uveden na zadní straně sto tisíc vietnamských bankovek


Orientační bod byl založen v roce 1070 jako konfuciánský chrám. Pouze části komplexu V? N Mi? U sahají do nejranějšího období, ačkoli většina architektury pochází z dynastií Lý (1010 - 1225) a Tr? N (1225 - 1400).

V 1076 vietnamské první univerzitě, Qu? C T? V chrámu byla zřízena Giám neboli Císařská akademie, aby vychovala vietnamské byrokraty, šlechtice, královské hodnosti a další členy elity. Univerzita fungovala více než 700 let, od 1076 do 1779. Vzhledem k extrémním obtížím doktorských laureátových testů absolvovalo závěrečné zkoušky jen několik studentů. Seznam jmen vyrytých na kamenných hvězdách v tomto období je velmi malý. Stele zaznamenává 2 313 studentů, kteří absolvovali jako laureáti doktorů.

Císař Lê Thánh Tông založil tradici sahající až do roku 1484, vyřezávání jmen laureátů univerzity na kamenných hvězdách umístěných na kamenných želvách. Z 116 kradení odpovídajících zkouškám konaným v letech 1142 až 1778 zbývá pouze 82.


Podle knihy Úplná historie Velké Viet: „Na podzim roku Canh Tuat, druhý rok Than Vu (1070), v 8. lunárním měsíci, za vlády krále Ly Thanh Tonga, chrámu Byla vybudována literatura: Konfuciusovy sochy, jeho čtyři nejlepší učedníci: Yan Hui (Nhan Uyên), Zengzi (T? Ng Sâm), Zisi (T? T?) A Mencius (M? Nh T?), Jakož i vévoda Zhou (Chu Công), byl vyřezán a bylo vymalováno 72 dalších soch konfuciánských učenců. V každé ze čtyř ročních období jim byly zasvěceny ceremonie.

Tato starověká konfuciánská svatyně je nyní považována za jedno z nejlepších Hanojských historických památek. Chrám je založen na Konfuciusově rodišti v Qufu v čínské provincii Šandong. Skládá se z pěti dvorů uspořádaných v pořadí, vstup do první, přes působivou dvouvrstvou V? N Mi? U bránu, vede ke třem cestám, které vedou po délce komplexu.

Centrální stezka byla vyhrazena pro krále, jedna vlevo pro administrativní mandarinky a druhá doprava pro vojenské mandarinky. První dva nádvoří jsou mírové útočiště starověkých stromů a dobře upravených trávníků, kde by se učenci mohli uvolnit od shonu města před silnými kamennými zdmi.


Vstup na třetí nádvoří je prostřednictvím dominujícího Khuê V? N Các (souhvězdí literatury), velkého pavilonu postaveného v roce 1802. Centrem tohoto nádvoří je Thien Quang Tinh ("Well Of Heavenly Clarity"), na kterékoli straně stojí dvě velké sály, ve kterých jsou umístěny skutečné poklady chrámu. Jedná se o 82 kamenných hvězd. Předpokládá se, že dalších 34 bylo během let ztraceno. Sedí na kamenných želvách a jsou zapsány jmény a místy narození 1306 mužů, kterým byly uděleny doktoráty z tříletých zkoušek konaných zde na Qu? C T? Giám ("Imperial Academy") v letech 1484 až 1780, po kterém byl kapitál přesunut do Hu ?.

Čtvrté nádvoří je ohraničeno z obou stran velkými pavilony, které kdysi obsahovaly oltáře 72 největších Konfuciových studentů, ale nyní obsahují kanceláře, obchod se suvenýry a malé muzeum zobrazující inkoustové studny, pera, knihy a osobní artefakty patřící některým studentům který zde studoval v průběhu let. Na druhém konci nádvoří je oltář se sochami Konfucia a jeho čtyřmi nejbližšími žáky. Páté nádvoří obsahovalo Qu? C T? Giám, první vietnamská univerzita, založená v roce 1076 králem Ly Can Ducem, ale toto bylo zničeno francouzským bombardováním v roce 1947.

Komplex prošel mnoha restaurátorskými pracemi, naposledy v roce 1920 a znovu v roce 1954, ale zůstává jedním z mála zbývajících příkladů pozdějších Lý Dynasty (1009-1225) architektura v docházkové vzdálenosti od náměstí Ba Dinh.

Pagoda s jedním sloupem - Chua Mot Cot

V blízkosti působivého prezidentského paláce je poklad a dominantou Hanoje. Vypadá to poněkud bizarně, ale je to malý a jemný klenot: „Pagoda M? T C? T“ (Pagoda s jedním pilířem). Jméno je okamžitě zřejmé; jeho druhé jméno je Pagoda bohyně Quanm. Quan Âm je bohyní milosrdenství. Podle legendy se bohyně Quan Âm zjevuje králi Lému Tháim Tôngovi (1000 - 1054) ve snu. Král byl již starý a stále bezdětný a hledal nástupce. Ve snu mu Quan Âm podal syna, zatímco seděl na lotosovém květu. Král pak vzal farmářku za konkubínu a měl u ní syna, který je dlouho žádaným nástupcem trůnu předpovídaného bohyní. Hluboko vděčně Lý Thái Tông postavil v roce 1049 Pagodu M? T C? T na počest bohyně milosrdenství. Jak už název napovídá, stojí pagoda na jednom sloupu uprostřed umělého čtvercového jezera.

V sezóně je jezero pokryto lotosovými květy. Samotná pagoda je dřevěná a asi 3 x 3 metry. Uvnitř je umístěna socha Quanm. V průběhu své 1000leté historie byla tato pagoda mnohokrát zničena - a přestavěna -.Francouzská okupační armáda ji naposledy zničila krátce před opuštěním Vietnamu. V roce 1955 to bylo, bohužel, znovu zrekonstruováno, tentokrát! - s původním dřevěným sloupem s betonovým sloupem. Bohužel? Dalo by se to považovat za pragmatický vietnamský pokus propojit tradici s moderností. Ať už je to beton nebo dřevo, bude zde Bodhisattva Quan Âm obdivována jako bohyně přinášející dítě. Tato delikátní pagoda stojí za návštěvu.

Do chrámu

Poloha: Nachází se ve vesnici Dinh Bang, ve městě Tu Son, v provincii Bac Ninh, 15 km od Hanoje.

Charakteristika: Chrám Uctívej osm králů Ly dynastie a je známý svou jedinečnou architekturou. Dříve byl chrám Do slavný svou architekturou, vysoce oceněný verši: „Architektura chrámu Do je úžasná a hodná tisícileté historie Thang Long“

Chrám Do byl postaven během dynastie Le a od té doby byl několikrát změněn. Hlavní přestavba proběhla za vlády Le Trung Hung, v 17. století.

Před chrámem leží polokruhové jezero s čistou a plnou vodou po celý rok. Jezero je spojeno se dvěma rybníky na obou koncích vesnice, s řekou Tieu Tuong před vesnicí. Uprostřed jezera stojí čtvercový dům vyhrazený pro vodní loutkářská představení se dvěma krásnými odstupňovanými střechami. Na jih od jezera se nachází obrovský pavilon, kde se uchovávají kamenné desky napsané zásluhami osmi králů Ly dynastie, a na sever od jezera pětipodlažní plovoucí dům pro návštěvníky k odpočinku.

V bráně chrámu je pět dveří z tvrdých dřevěných desek smontovaných dohromady a vyřezaných na vrcholných obrazech draků čekajících na Měsíc. Když se dveře otevřou, její dva listy jsou od sebe široké a zdá se, že oba draci na horní straně dveří stoupají. V den, kdy drakové oči dopadají na světlo, jako drahokamy. Podél třístupňového schodiště jsou vytesány dva kamení draci s mraky kolem, na zelené kamenné podlaze, symbolizující kapitál Thang Long (Soaring Dragon) Capital.

Po průchodu branou a velkým dvorem vede zelená dlážděná silnice návštěvníky do čtvercového domu s osmi stupňovitými střechami a třemi přihrádkami o ploše 70 m2. Pak je zde 7místný přední bohoslužba o rozloze 220m2, jejíž přední stěny jsou zavěšeny dvěma velkými plakáty zobrazujícími velká písmena: „Osm králů společně rozjasňujících se“ a „Co Phap Commune - základ Ly dynastie“.

Potom dům se třemi oddíly o ploše 80 m2 s osmi stupňovitými střechami. Tyto tři přihrádky jsou prostorné a větrané a na ose vedoucí k starému zadnímu pavilonu Co Phap o rozloze 180 m2 a podlahové ploše ve tvaru písmene Cong ...

Různé části chrámu Do se obnovují jeden po druhém zručnými řemeslníky. Najednou bylo slyšet kolébání bubnů, které signalizovalo začátek průvodu, který přivedl tabletu krále Ly Thaiho z chrámu Do do pagody Ung Tam, kde byla uctívána královská matka za opětovným sjednocením krále a jeho matky. Průvod se zúčastnilo tisíc lidí, kteří vyjádřili ducha Vietnamců, tj. „Když pijí vodu, pomysli na její zdroj“.

Pagoda Thien Mu

Poloha: Pagoda Thien Mu se nachází na kopci Ha Khe, na levém břehu řeky Parfémy, v obci Huong Long, 5 km od centra města. Hue City.

Charakteristika: Byl postaven v roce 1601 a poté Lord Nguyen Phuc Tan V roce 1710 měl lord Nguyen Phuc Chu velký zvonek (2,5 m vysoký; 3 285 kg) a v roce 1715 měl na zadní straně mramorové želvy vztyčenou hvězdu (2,58 m vysoká).

Název pagody pochází z legendy: už dávno se na kopci, kde dnes stojí pagoda, objevila stará žena. Řekla místním lidem, že přijde Pán a postaví buddhistickou pagodu pro prosperitu země. Lord Nguyen Hoang poté, co to uslyšel, nařídil výstavbu pagody „Nebeské dámy“.

Několik králů dynastie Nguyen, jako Gia Long, Minh Mang, Thieu Tri a Thanh Thai, všichni nechali pagodu obnovit. Věž Phuoc Duyen (nejprve nazvaná Tu Nhan Tower) byla postavena v roce 1884 králem Thieu Tri. Tato osmiboká věž má sedm podlaží (21 m vysoká). Svatyně Dai Hung, hlavní sál, představuje nádhernou architekturu. Stejně jako bronzové lité sochy chrání některé vzácné starožitnosti: bronzový gong obsazený v roce 1677, dřevěná zlacená deska s nápisy lorda Nguyena Phuce Chua (1714). Po obou stranách pagody je místnost pro bonzes a místnost pro návštěvníky.

Pagoda je obklopena květinami a okrasnými rostlinami. Na druhém konci zahrady se táhne klidný a romantický borový les. V roce 1943 byla pagoda těžce poškozena. Bonze Thich Don Hau proto organizoval velkou obnovu pagody, která trvala déle než 30 let.

Chrám Thien Hau v Ho Či Minově městě

Chùa Bà Thiên H? U (Pagoda Lady Thien Hau) je čínský styl chrámu nacházející se na ulici Nguyen Trai v okrese Cho Lon (čínská čtvrť) v Ho Či Minově městě ve Vietnamu. To je oddané Thiên H? U, dáma moře (“Tian Hou” jak přepsal od Číňana), kdo je také známý jako “Mazu”.

Thiên H? U je božstvo tradičního čínského náboženství, které je ctěno v jižních námořních provinciích Číny a v zámořských čínských komunitách. Thiên H? U je uctíván v námořních čínských komunitách Fukien, Canton, Taiwan a jihovýchodní Asie. Nejedná se konkrétně o božstvo taoismu nebo buddhismu, přestože byla spojena s postavami a tématy taoismu a buddhismu.Například v Quan Am Pagoda, také v Cho Lon v Ho Či Minově městě, jsou dva hlavní oltáře zasvěceny Thiên H? U a Quanm (bodhisattva Avalokiteshvara).

Chrám se nachází přímo na rušné ulici Nguyen Trai. Je přístupný vstupem přes železnou bránu a přechodem přes malé nádvoří. Střecha je zdobena malými jemně tvarovanými porcelánovými figurkami, které vyjadřují témata z čínského náboženství a legend. Nad vchodem visí lucerny a dřevěné modely čínských divadel.

Interiér chrámu je vlastně částečně krytým nádvořím, na jehož konci je oltář Thiên H? U. Exponované části nádvoří obsahují kadidlo a otevírají výhled na pozoruhodné porcelánové diorámy, které zdobí střechu. Dioramy ukazují scény z čínského města 19. století a zahrnují takové barevné postavy, jako jsou herci, démoni, zvířata a perští a evropští námořníci a obchodníci. Na jedné scéně herci zobrazují souboj o bitvu na koni mezi ctihodným generálem Guan Yu, který ovládá halberdy, z románu Tři království a dalším bojovníkem. Další scéna zobrazuje tři taoistické mudrce představující dlouhověkost, plodnost a prosperitu.

Oltář Thiên Hé je ovládán třemi sochami bohyně. Obličeje mají bronzovou barvu a oblečení a korunky jsou různobarevné. Kadidlo je vše kolem.Severní Vietnam. To nejlepší z celé země | #10 Vietnam 2019 (Červen 2021)